polichlorek winylu

polichlorek winylu
• polyvinyl chloride

Słownik polsko-angielski dla inżynierów. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • polichlorek winylu — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. polichlorek winylurku chem. {{/stl 8}}{{stl 7}} tworzywo sztuczne niepalne, odporne na działanie chemikaliów i wstrząsy mechaniczne; używane w celach konstrukcyjnych, do wyrobu rur, naczyń, płyt podłogowych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • polichlorek — m III, D. polichlorekrku, N. polichlorekrkiem; lm M. polichlorekrki ∆ chem. Polichlorek winylu «produkt polimeryzacji chlorku winylu, stosowany głównie do wyrobu tworzyw sztucznych (wykładzin, rur, płyt)» …   Słownik języka polskiego

  • winyl — m I, D. u, blm chem. «rodnik wywodzący się z etylenu, wchodzący w skład związków organicznych, łatwo ulegający polimeryzacji» ∆ Chlorek winylu «bezbarwny, łatwo dający się skroplić gaz; stosowany głównie do otrzymywania tworzyw sztucznych» ∆… …   Słownik języka polskiego

  • igelit — m IV, D. u, Ms. igeliticie, blm chem. «tworzywo sztuczne, uplastyczniony polichlorek winylu; stosowany do wyrobu folii, elementów technicznych (takich jak: węże, rury, płyty, izolacja kabli) oraz do produkcji włókien i tkanin» ‹niem.› …   Słownik języka polskiego

  • termoplast — m IV, D. u, Ms. termoplastaście; lm M. y chem. termoplasty «tworzywa sztuczne, np. polietylen, polistyren, polichlorek winylu, odznaczające się trwałą zdolnością przechodzenia w podwyższonej temperaturze w stan plastyczny, a po oziębieniu… …   Słownik języka polskiego

  • winidur — m IV, D. u, Ms. winidururze, blm techn. «twardy polichlorek winylu, sztuczne tworzywo termoplastyczne, niepalne, odznaczające się dużą odpornością chemiczną; używany do wykładania zbiorników, do wyrobu rur, płyt, rynien itp.» ‹winy(l) + łac.› …   Słownik języka polskiego

  • igelit — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. igeliticie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} dające się łatwo zginać i formować tworzywo sztuczne, stosowane do wyrobu folii, włókien, tkanin, izolacji kabli, pokrycia skoczni narciarskich; uplastyczniony… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • winidur — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmż I, D. u, Mc. winidururze, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} niezmiękczony polichlorek winylu, sztuczne tworzywo, niepalne, o dużej odporności chemicznej; używane do wyrobu rur, wykładzin, płyt itp. (nazwa handlowa) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • winyl — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. u; blm, chem., techn. {{/stl 8}}{{stl 7}} rodnik wchodzący w skład związków organicznych, które łatwo ulegają polimeryzacji, dając cenne tworzywa sztuczne; też: tworzywo sztuczne otrzymane w ten sposób {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”